DINAMIZAZIOA

Ekitaldiak / Jardunaldiak / Topaketak / Aurkezpenak / Lan saioak / Elkarrizketak

   Tamaina guztietako taldeak.

   Kasu bakoitzerako metodologia egokiak.

   Parte hartzea, edukiak eta denborak orekatuz.

   Giro atsegina eta komunikazioa.

  Aniztasuna ongietorria izan dadin.

  Kolektibo zehatz batentzako edo herritarrei irekia.

PARTE HARTZEA ETA EKINTZA KOMUNITARIOA

erakunde eta eragile sozialekin batera prozesu parte hartzaileak

Diseinatu

                                                                                        talde bakoitzaren helburu, behar eta ezaugarrien

neurrira

eraginkortasuna eta guztien parte hartzearen arteko oreka

zainduz

diseinatu, dinamizatu eta emaitzak sistematizatzeko prozesu osoan zehar

lagunduz

FORMAZIOAK

ESKU HARTZEAK

HEZKUNTZA MUNDUA